Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu LaPeñaDulce.es (aurrerantzean, "La Peña Dulce") enpresaren titularra identifikatzeko datuak honako hauek direla:

• Izen soziala: la Peña Dulce sc gozotegiak

• IFK: J01173731

• Helbidea: Hedegile kalea 124 - 01001 - Vitoria-Gasteiz

• Telefonoa: +34 945132637

LAPEÑADULCE.ES orria erabiltzeko baldintza orokorrak:

Web orri honetan sartzeak "erabiltzaile" izaera ematen dio, eta, beraz, berariaz eta erreserbarik gabe onartzen ditu LaPeñaDulce.es webgunean argitaratuta dauden Erabilera Baldintzak, sarbide hori gertatzen den unean. Haiekin ados ez badago, ezin izango du web orrira sartu edo haren bidez ematen diren zerbitzuak erabili.

Dulce Peñak ahalmena izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe, webguneko informazioa, haren konfigurazioa, erabilgarritasuna eta aurkezpena eta Erabilera Baldintza hauek aldatu eta eguneratzeko.

1. Webgunea behar bezala erabiltzeko betebeharra

 Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko eta ez erabiltzeko legez kontrako edo fede onaren eta ordenamendu juridikoaren aurkako jardueretan (modu adierazgarrian eta ez zehatzean); arduradunaren, haren hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragiteko; sarean birus informatikoak edo arestian aipatutako kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartu edo zabaltzeko, ahaztea hirugarren baten ohorea, intimitate pertsonala edo familiarra eta pertsonen irudia, jabetza-eskubideak eta beste edozein izaera urratzen edo urratzen dituzten guztiak, hirugarrenen edukiak edo irudia transmititu, hedatu, biltegiratu, eskura jarri, jaso, eskuratu edo eskuratzearen ondorioz; lehia desleialeko eta legez kontrako publizitateko egintzak egitea, transmisio, hedapen, biltegiratze, eskuragarri jartze, harrera, lorpen edo irispidearen ondorioz

Edukiei dagokienez; edukien egiazkotasunik, zehaztasunik, zehaztasunik, egokitasunik eta/edo gaurkotasunik eza, Erabiltzaileak edozein erreklamazio judizial edo judizialen aurrean atariaren arduraduna kalterik gabe uzten badu. 

2. Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

 Erabilera-baldintzetan eta webgunearen gainerako arau-esparruetan berariaz deskribatutako kasuetan izan ezik, Peña Dulcek ez du bere gain hartuko webgune honetako edukiek izan ditzaketen akatsen edo omisioen ondoriozko era guztietako kalte-galeren erantzukizuna. 

Era berean, webgune honek dituen esteka edo linkek hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetara eraman dezakete erabiltzailea, eta La Peña Dulcek ez du horien gaineko inolako kontrolik egiten; beraz, La Peña Dulcek ez du erantzuten webgune eta webgune horien edukiaz eta egoeraz, ez eta egiazkoak izateaz edo helburu jakin bat betetzeaz ere.

Web gune honetan sartzeak ez du esan nahi Peña Dulcek edukia gomendatzen edo onartzen duenik. 

Peña Dulcek ez du bermatzen webgunearen funtzionamenduaren erabilgarritasuna, jarraitutasuna eta hutsezintasuna, eta, ondorioz, baztertu egiten du, indarrean dagoen legeriak baimentzen duen neurri handienean, edozein motatako kalte-galeren erantzukizuna, webgunearen funtzionamenduaren eta bertan gaitutako zerbitzuen erabilgarritasunik edo jarraitutasunik ezak eragindakoa, bai eta web-orrietan edo web-orrialdeetatik sartzeko akatsek eragindakoa ere. 

3. Komunikazioak eta jakinarazpenak

Egindako komunikazio eta jakinarazpen guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, erabiltzaileak eman ahal izan duen posta elektronikoz egiten direnean.

Erabiltzaileak La Peña Dulce jakinaren gainean eduki beharko du arduradunak dituen datu pertsonaletan eta posta elektronikoko helbidean gertatzen diren aldaketei buruz, egokitzat jotzen dituen gertaeren berri emateko. Erabiltzaileak berariaz onartzen du datu horiek berak eman dituela eta guztiz egiazkoak direla.

4. Jabetza intelektuala eta industriala

Jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiak babesten ditu webgune honetako eduki guztiak, izaera mugatzailerik gabe: testuak, grafikoak, irudiak, webgunearen egitura, diseinua eta iturri-kodea, bai eta bertan jasotako logo eta markak ere.

Ezin izango da elementu horien erreprodukzio, aldaketa, banaketa, komunikazio publiko eta, oro har, beste edozein ustiapen mota egin, edozein prozedura erabiliz, titularren aldez aurreko idatzizko baimenik gabe.

Peña Dulce ez da erantzule izango erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dagoen edozein lege-xedapen hausteagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik.

5. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera-baldintza hauek Espainiako legeriaren arabera arautu eta interpretatuko dira, alderdi guzti-guztietan.

Erabiltzaileak berariaz uko egiten dio legokiokeen beste edozein foruri, eta, legeak kontrakoa xedatzen duen kasuetan izan ezik, Gasteizko (Espainia) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren eta eskumenaren mende jartzen da, baldintza horien interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko, bai eta webgune honen edozein erabileratik erator daitezkeen erreklamazioei buruz ebazteko ere.